Key West

  • Byen er det sørligste punktet i Fastlands-USA og det vestligste tettstedet i Florida Keys
  • Ligger nærmere Cuba enn Miami
  • Ernest Hemingway var fastboende her i mange år

Ditt søk resulterte i

Andre destinasjoner