San Juan

  • San Juan er hovedstaden på Puerto Ricco
  • Et selvstyrt, uinnlemmet territorium som tilhører USA. Landet ble amerikansk koloni i 1898. Innbyggerne har ikke stemmerett ved amerikanske valg
  • Gamlebyen i San Juan er den nest eldste europeiske bosettingen i ”Den nye verden”

Ditt søk resulterte i

Andre destinasjoner